Spletna trgovina in davčne blagajne

Uroš von Shopamine

Objavljeno
24. november 2020

Davčna norija, ki se je začela že mesece pred novim letom, še kar ne pojenja. S 1. 1. 2016 je v veljavo stopil Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), ki uvaja davčne blagajne, vendar marsikomu izmed nas še vedno niso jasne vse njihove podrobnosti, pa najsi o izdelavi spletne trgovine šele razmišlja ali pa že posluje. Pripravili smo kratek pregled, kakšne novosti in obveznosti prinašajo davčne blagajne spletnim trgovinam.

Davčno blagajno potrebujete, če izpolnjujete naslednje pogoje, po katerih podjetje postane zavezanec za davčno potrjevanje računov:

  • imate obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc, 
  • imate obveznost izdajanja računov za opravljeno storitev ali prodano blago, 
  • poslujete gotovinsko.
Vrsta plačila          Gotovinsko                     Negotovinsko         
Kovanci in bankovciX 
Plačilne karticeX 
Kreditne karticeX 
PayPal X
Neposredno nakazilo (UPN) X
Adyen X
Plačilo po povzetju (Pošta, GLS)X 
Poštna nakaznicaX 
BitcoinX 

Izvajalci spletnih plačil, ki izvajajo plačila neposredno med kupcem in prodajalcem, spadajo v skupino gotovinskih plačil. Tisti, ki pa delujejo kot »vmesni člen«, na katerega se stekajo plačila kupcev in se nato v ločenem koraku prelijejo na transakcijski račun prodajalca, pa spadajo v skupino negotovinskih plačil. Seveda pa mora imeti ponudnik plačilnega sistema dovoljenje Banke Slovenije in s tem status izvajalca plačilnih storitev.

Na Finančni upravi na vprašanje, ali so načini plačil, ki se uporabljajo pri spletnih prodajah, kot so Adyen, Stripe, Braintree, Paysafecard in podobni, gotovinski ali negotovinski, odgovarjajo takole:

»V kolikor zavezanec prejme plačilo računa preko izvajalca spletnih plačil, se tako plačilo šteje kot negotovinsko, v kolikor ima izvajalec spletnih plačil status izvajalca plačilnih storitev, kot to določa Zakona o plačilnih storitvah in sistemih – ZPlaSS. V kolikor izvajalec spletnih plačil glede sprejema plačila računov deluje kot zastopnik, ki v imenu in za račun upnika na podlagi pogodbe sklenjene med izvajalcem spletnih plačil in zavezancem, sprejema plačila kupcev, se šteje plačilo preko spleta kot gotovinsko plačilo.« 

Da bi preverili status našega partnerskega izvajalca spletnih plačil, Adyena, smo se obrnili še na Banko Slovenije, od koder smo prejeli naslednji odgovor: 

»Ponudniki plačilnih storitev, ki lahko opravljajo plačilne storitve na območju Republike Slovenije, so navedeni v 17. členu ZPlaSS in poleg plačilnih institucij zajemajo tudi banke in družbe za izdajo elektronskega denarja. Na spletni strani Banke Slovenije […] so vam na voljo vsi relevantni registri, v katerih lahko sami preverite, ali ima določen subjekt ustrezno dovoljenje Banke Slovenije oziroma je ustrezno notificiral opravljanje dejavnosti na območju Republike Slovenije in posledično zapade pod definicijo ponudnika plačilnih storitev v skladu s 17. členom ZPlaSS. […] Plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja in banke, ki imajo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev (slednje se vodijo v registru kreditnih institucij), in so vpisane v enega od omenjenih registrov, se štejejo kot ponudniki plačilnih storitev v smislu Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS).«

Nedvomno ste v preteklih dneh med kakšnim od svojih vsakodnevnih nakupov opazili zeleno obvestilce. V skladu z novim zakonom morajo biti namreč poslovni prostori, kjer poteka prodaja, opremljeni z obvestilom o obveznosti izdaje, prevzema in zadržanja računa, njegova oblika in vsebina pa sta določeni v podzakonskem aktu (glejte slike spodaj). Tudi spletne trgovine morajo objaviti obvestilo, pojasnujejo na Finančni upravi, in sicer na spletni strani, kjer lahko kupec opravi nakup. V primeru, da je vključitev spodnjih obvestil na stran, kjer kupec potrdi svoje naročilo, tehnično prezahtevna, svetujemo, da obvestilo objavite v Splošnih pogojih poslovanja vaše spletne trgovine.

Razmišljate o prenovi ali nadgradnji vaše spletne trgovine?

Želite pospešiti prodajo in vašim B2B strankam poenostaviti oddajo naročil?

Medtem preberite še ...

INTERVJU 
s SEO specialistom 
Petrom Mesarcem

4 ključne vloge za vzpostavitev B2B spletnega portala


Priložnosti, ki jih B2B spletni portal ponuja malim in srednje velikim podjetjem (2. del)