Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov posameznikov, ki obiskujejo/nakupujejo na spletnih mestih uporabnikov storitve Shopamine -  nakupovalcev

1. Uvod

V tem dokumentu je navedeno kako obdelujemo osebne podatke »strank naših strank«, torej nakupovalcev in drugih obiskovalcev spletnih mest, ki so bile ustvarjene s storitvijo Shopamine. V dokumentu je prav tako zajeto na kateri podlagi, katere podatke in kako poteka obdelava, s kom podatke delimo, kako dolgo jih hranimo, ter kakšne pravice imajo takšni posamezniki.

Ta dokument uvodoma tudi pojasnjuje odgovornost za osebne podatke, glede katerih registrirani uporabniki storitve Shopamine (trgovci), nastopajo kot upravljavci.

2. Kdo nastopa kot »nakupovalec« in kakšne pravice ima v razmerju do ponudnika storitve Shopamine – podjetje Appoteka d.o.o.?

Nakupovalci so posamezniki, ki so bodisi obiskali spletno mesto oziroma spletno trgovino, ki je bila ustvarjena s pomočjo storitve Shopamine s strani registriranega uporabnika storitve (trgovca), bodisi so na takšni strani opravili nakup.

Za to, da lahko trgovci uporabljajo storitev Shopamine, imajo s podjetjem Appoteka d.o.o. sklenjene posebne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, ki natančno urejajo kako in pod kakšnimi pogoji smejo Appoteka d.o.o. ter njeni podobdelovalci obdelovati osebne podatke, glede katerih trgovci nastopajo kot upravljavci (npr. osebna imena, naslovi, elektronski naslovi, IP naslovi, in drugi podatki, ki se nanašajo na nakupovalce).

Možnost uporabe storitve Shopamine je mogoča zgolj ob podpisu omenjene pogodbe, kjer je podjetje Appoteka d.o.o. prav tako zavezano k spoštovanju ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki jih za varstvo osebnih podatkov predpiše upravljavec, torej trgovec.

Za objavo in vsebino splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov, politike zasebnosti, informacij o rabi piškotkov, ter drugih pravnih obvestilih, kakor tudi za vse druge vidike zakonite obdelave in poslovanja z osebnimi podatki nakupovalcev, je v celoti odgovoren vsak posamezen trgovec.

2. 1.  Appoteka d.o.o. in pravice posameznikov – nakupovalcev, katerih podatke podjetje obdeluje kot obdelovalec na podlagi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Kadar želijo posamezniki oz. nakupovalci, katerih podatki se obdelujejo s strani trgovca (oz. s strani Appoteke d.o.o. na podlagi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov), uveljavljati svoje pravice, ki jim pripadajo po Splošni uredbi o varstvu podatkov, je odgovornost prvi vrsti na posameznem trgovcu.

(Za celoten opis pravic, ki jih imajo nakupovalci po Splošni uredbi o varstvu podatkov, glej točko 3.8. teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov).

Če se posamezni nakupovalec s svojim zahtevkom (npr. zahteva za dostop do podatkov, popravek, izbris, pravica do pozabe, ipd.) obrne neposredno na podjetje Appoteka d.o.o., podjetje njegov zahtevek nemudoma posreduje trgovcu, na katerega se zahtevek nanaša.

Appoteka d.o.o. tako po navodilu trgovca popravi, izbriše, blokira ali kako drugače izpolni zahtevo nakupovalca.

Appoteka d.o.o. ne odgovarja za kakršnekoli spore, kazni ali stroške v zvezi s postopki pred pristojnimi institucijami ali državnimi organi, kakor tudi ne za druge nevšečnosti, ki bi trgovcu ali nakupovalcu nastale zaradi trgovčevega nespoštovanja določil Splošne uredbe o varstvu podatkov, druge zakonodaje, ali določil zadevne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, ter Splošnih pogojev uporabe Shopamine.

3. Splošne informacije o varstvu  osebnih podatkov, glede katerih Appoteka d.o.o. nastopa kot obdelovalec osebnih podatkov.

Appoteka d.o.o. načeloma ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov nakupovalcev in to stori le, ko nastopijo pogoji in okoliščine, ki so izrecno opredeljeni v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov (npr. kadar so le ti k obdelavi izrecno soglašali na spletni trgovini trgovca), ali kadar denimo za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, oziroma ima Appoteka d.o.o. za obdelavo zakonit (legitimen) interes.

Kadar Appoteka d.o.o. vrši obdelavo osebnih podatkov glede katerih sama nastopa kot obdelovalec (npr. nakupovalci ipd.), velja sledeče:

(Glede obdelave osebnih podatkov, kjer Appoteka d.o.o. nastopa kot upravljavec, glej Splošne pogoje obdelave osebnih podatkov trgovcev).

3.1.Podatki o obdelovalcu osebnih podatkov – Appoteka d.o.o.

Appoteka d.o.o. načeloma ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov nakupovalcev in to stori le, ko nastopijo pogoji in okoliščine, ki so izrecno opredeljeni v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov (npr. kadar so le ti k obdelavi izrecno soglašali na spletni trgovini trgovca), ali kadar denimo za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, oziroma ima Appoteka d.o.o. za obdelavo zakonit (legitimen) interes.

3.2. Katere osebne podatke zbiramo, kakšno pravno podlago imamo in kaj je namen obdelave?

Skladno z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, je osebni podatek vsakršna informacija, ki identificira posameznika, oziroma ga naredi določenega ali določljivega. Posameznik je določljiv zlasti takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Podjetje skladno z nameni, ki so opredeljeni v posamezni pogodbi o obdelavi osebnih podatkov in opisani v nadaljevanju, obdeluje naslednje osebne podatke:

Osebni podatki obiskovalcev / nakupovalcev - spletne strani / trgovine trgovca:

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo:

 • kontaktni podatki nakupovalca,
 • podatki o nakupovalčevih nakupih in izdanih računih,
 • podatki o uporabi spletne trgovine trgovca s strani obiskovalca / nakupovalca,
 • podatki iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev in oddanih soglasjih s strani nakupovalca,
 • podatki, ki so vezani na spletne identifikatorje obiskovalca / nakupovalca spletne trgovine trgovca (piškotke) (glej poglavje Piškotki teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov, pod točko 3.5)

Vrste obdelav:

 • shranjevanje (le izjemoma na testnih strežnikih),
 • brisanje,
 • vpogled (za namen nudenja storitve podpore),
 • spreminjanje (za namen storitve podpore),
 • kopiranje (le izjemoma ob nadgradnjah ali za namen storitve podpore),
 • posredovanje preko API vmesnika (posredovanje odobri trgovec, ki mora zagotoviti GDPR skladnost podatkov na destinaciji posredovanja)

Pravna podlaga in namen:

Pogodba o obdelavi osebnih podatkov, ki je sklenjena z zadevnim trgovcem:

 • zagotavljanje storitve Shopamine / nudenje oskrbovalnih in podpornih storitev ter nadgraditev.
 • omogočanje gostovanja podatkov pri podizvajalcu (pogodba o podobdelavi), ter izjemoma na lastnem strežniku (npr. za namene izvedbe testiranj oz. zavarovanj podatkov)

Zakon:

 • npr. urejanje na podlagi zahteve in za namene uveljavljanja pravic posameznika, ipd.

Zakoniti (legitimni) interes:

 • zakoniti interesi podjetja med drugim vključujejo ukrepe za preprečevanje, zaznavo in preiskovanje prevar in drugih škodljivih ravnanj, ipd.

Soglasje:

 • namestitev piškotkov, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletnega mesta trgovca (npr. Google Analytics, Facebook, itd.) (glej poglavje Piškotki teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov, pod točko 3.5.)

3.3. Avtomatizirana obdelava in profiliranje na podlagi soglasja

Podjetje za obdelavo ne uporablja avtomatskega profiliranja.

3. 4. Kdo lahko obdeluje osebne podatke v imenu podjetja obdelovalca

3.4.1. Določeni zaposleni v podjetju obdelovalca

Vaše osebne podatke obdelujejo posamezni zaposleni v podjetju. Zaposleni v podjetju obdelujejo le tiste osebne podatke, ki jih potrebujejo za svoje delo, lahko pa si jih tudi posredujejo med seboj, v kolikor delovne naloge in interni pravilnik podjetja to dovoljujejo. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in k spoštovanju varstva osebnih podatkov.

3.4.2. Državni organi

V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, mora podjetje vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati tudi pristojnim državnim organom ter organom, ki so pristojni za finančni, davčni ali drug nadzor (npr. Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Urad informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, itd.). Posredovati jih je potrebno tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja podjetju nalaga zakon.

3.4.3. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so poleg zaposlenih v podjetju tudi zaposleni pri pogodbenih obdelovalcih podjetja, ki lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu podjetja in v mejah pogodbe o zunanji obdelavi osebnih podatkov, ki jo ima podjetje sklenjeno z vsakim tovrstnim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja kot upravljavca osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi podjetje sodeluje so:

 • računovodski servis
 • ponudnik gostovanja
 • vzdrževalci IT sistemov
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil
 • ponudniki plačilnih sistemov
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje

Podjetje ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

3.5. Piškotki

Za seznam piškotkov in upravljanje z nastavitvami piškotkov obiščite spletno stran http://www.shopamine.com.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami, s katerimi dostopajo do določenih spletnih strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani posameznega trgovca in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablico, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

Določimo lahko tudi trajanje vaše spletne seje na strani, katere aktivnosti ste izvedli na strani, ter npr. katere podatke ste vnesli v obrazce, vse to pa se izvaja z vidika nudenja temeljnih funkcionalnosti spletne strani in iz varnostnih razlogov. Informacije o vašem operacijskem sistemu in njegovi različici ter tehnični podatki o napravah, ki jih uporabljate, nam pomagajo zagotoviti, da se bodo naše spletne strani in podstrani pravilno prikazovale na vaših napravah, saj jih le tako lahko nenehno izboljšujemo in prilagajamo vašim tehničnim potrebam.

3.5. Piškotki

Za seznam piškotkov in upravljanje z nastavitvami piškotkov obiščite spletno stran http://www.shopamine.com.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami, s katerimi dostopajo do določenih spletnih strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani posameznega trgovca in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablico, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

Določimo lahko tudi trajanje vaše spletne seje na strani, katere aktivnosti ste izvedli na strani, ter npr. katere podatke ste vnesli v obrazce, vse to pa se izvaja z vidika nudenja temeljnih funkcionalnosti spletne strani in iz varnostnih razlogov. Informacije o vašem operacijskem sistemu in njegovi različici ter tehnični podatki o napravah, ki jih uporabljate, nam pomagajo zagotoviti, da se bodo naše spletne strani in podstrani pravilno prikazovale na vaših napravah, saj jih le tako lahko nenehno izboljšujemo in prilagajamo vašim tehničnim potrebam.

3.6. Rok hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov.

Podjetje bo hranilo vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš uporabniški račun in spletno trgovino, za izpolnitev vaših naročil paketov, preveritev vaših plačil in izpolnitev drugih obveznosti podjetja in/ali vaših obveznosti, za zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo, za zagotovitev, da lahko uporabljate različne ugodnosti ipd.).

Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi zakona, bo podjetje hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, podjetje hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in podjetjem do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani podjetje podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika (soglasja) ali zakonitega interesa, podjetje hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. do prejema zahteve po prekinitvi obdelave. Podjetje take podatke izbriše še pred preklicom le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe podjetje osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

3.7. Varovanje vaših osebnih podatkov

V podjetju osebne podatke skrbno hranimo in varujemo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki ter ukrepi, s čimer podatke varujemo pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim vpogledom, uničevanjem, spreminjanjem ali izgubo, ter nepooblaščenim razkritjem oziroma drugo obliko obdelave, h kateri niste izrecno soglašali.

To dosegamo s kombinacijo fizičnega varovanja prostorov, opreme in sistemske programske opreme obdelovalca, z prilagoditvami in varnostnimi posodobitvami aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki, ter s preprečevanjem nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih.

Podjetje je v ta namen prav tako sprejelo ustrezne interne procese, ter vzpostavilo različne ukrepe (npr. dodeljevanja, uporaba in spreminjanje gesel, zaklepanje prostorov, pisarn, in nahajališč strežnikov in delovnih postaj, redno posodabljanje podporne programske opreme in nadgradnja varnostno oporečnih komponent, fizično varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih, usposabljanje zaposlenih, ipd.).

Enake varnostne zaveze podjetje terja tudi od svojih pogodbenih obdelovalcev.

3.8. Kakšne so vaše pravice glede varstva osebnih podatkov?

V zvezi s temi Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov s strani našega podjetja in naših pogodbenih obdelovalcev, se lahko brez zadržkov obrnete na naš e-naslov: podpora@shopamine.com.

Prav tako lahko na navedeni naslov pošljete vaše zahteve in uveljavljate vaše pravice.

Zahteve lahko vložite na način, ki omogoča vašo identifikacijo, in sicer z izpolnitvijo obrazca, ki je predviden za uresničevanje vsake posamezne pravice in je objavljen na spletni strani https://www.ip-rs.com/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/, ali na drug dokumentiran način (npr. ustna zahteva na zapisnik preko telefona, pisna zahteva preko elektronske ali fizične pošte).

3.8.1. Pravica do preklica privolitve

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (glej poglavje 3.2. Katere osebne podatke zbiramo, kakšno pravno podlago imamo in kaj je namen obdelave? teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov), imate pravico, da to svojo privolitev (soglasje) kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev (soglasje) je možno preklicati s pisno izjavo, poslano na e-naslov: podpora@shopamine.com

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. tržno komuniciranje s posameznikom).

3.8.2. Pravica dostopa do osebnih podatkov

Kot posameznik imate pravico od podjetja (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, pridobiti dostop do osebnih podatkov in določene informacije: o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

3.8.3. Pravica do popravka osebnih podatkov

Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

3.8.4. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, podjetje pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati ne glede na vaš poziv, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

 1. podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,
 2. če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
 3. če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
 4. podatki so bili obdelani nezakonito,
 5. podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,
 6. podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, nimate pravice do izbrisa podatkov.

3.8.5. Pravica do omejitve obdelave

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje omeji svojo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar obstaja eden izmed naslednjih primerov:

 1. če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki podjetju omogoča preveriti točnost podatkov,
 2. obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 3. podjetje podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
 4. ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo. Omejitev velja, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi podjetja prevladajo nad vašimi razlogi.
3.8.6. Pravica do prenosljivosti podatkov

Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali podjetju, v strukturirani, splošno uporabni in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljalcu, ne da bi vas podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviralo, in sicer kadar:

 1. obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
 2. se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljalca (npr. podjetje) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

3.8.7. Pravica do ugovora obdelavi

Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene podjetju (točka (e) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;

3.8.8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov:

4. Končne določbe

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov za namene zagotavljanja skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Za vse, kar ni posebej določeno s temi Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov ali s pogodbo, ki sta jo sklenila podjetje in posameznik, veljajo določila veljavne zakonodaje.

Ti Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od marca 2020 dalje.

Appoteka d.o.o.

Ko obiščete našo spletno stran, samodejno namestimo potrebne piškotke v vašo napravo, da se lahko naša spletna stran pravilno prikazuje in deluje. V vašo napravo lahko namestimo tudi neobvezne analitične in marketinške piškotke, če izberete možnost »Sprejmi vse«. Ti piškotki zbirajo in analizirajo različne informacije o vaši interakciji z našim spletno stranjo in drugimi spletnimi mesti za ciljno usmerjeno oglaševanje.

Prosimo, kliknite gumb  Sprejmi vse, če se strinjate z uporabo vseh vrst piškotkov ali zavrnite neobvezne piškotke s klikom na Zavrni vse '. Za več informacij si oglejte našo Politiko piškotkov.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu Shopamine
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.