Politika zasebnosti

Nazaj

 

I. ZBIRANJE IN UPORABA PODATKOV

1. člen

Appoteka osebne podatke, pridobljene s Shopamine zbira, vodi, obdeluje in shranjuje izključno za potrebe lastnega poslovanja in jih v nobeni obliki ne nudi drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen če podatke zahteva pristojen državni organ z dokončno odločbo, izdano pri izvajanju svojih zakonitih nalog.

Appoteka je v skladu s predpisi upravičena do zbiranja, vodenja, obdelave in shranjevanja osebnih podatkov Uporabnika in Nakupovalca.

Appoteka v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje podatke o Uporabniku:

  • ime in priimek imetnika vstopne kode;
  • ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca pravne osebe;
  • firmo oz. naziv pravne osebe;
  • naslov prebivališča oz. sedež pravne osebe;
  • davčno številko pravne osebe;
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
  • kontaktno telefonsko številko;
  • kontaktno številko mobilnega ali stacionarnega telefona;
  • geslo za vstop v administratorski vmesnik v šifrirani obliki;
  • promet, ki se ustvari prek spletne trgovine Trgovca v sistemu Shopamine;
  • druge podatke, ki jih Uporabnik prostovoljno vpiše v Obrazec;
  • druge podatke, ki jih Uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Appoteka v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje podatke o Nakupovalcu:

 • ime in priimek;
 • naslove za dostavo;
 • firmo oz. naziv pravne osebe (če je nakupovalec pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je nakupovalec pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih Nakupovalec prostovoljno vpiše v polja ob prijavi oz. registraciji;
 • druge podatke, ki jih Nakupovalec prostovoljno doda naknadno v svojem profilu znotraj sistema Shopamine.

Podatke Uporabnikov in Nakupovalcev Appoteka hrani in varuje na primeren način, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih posredovanj teh podatkov nepooblaščenim osebam.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost v tretjem odstavku tega člena navedenih podatkov je odgovoren Uporabnik, za pravilnost, popolnost in ažurnost v četrtem odstavku tega člena navedenih podatkov pa je odgovoren Nakupovalec.

2. člen

Uporabnik z izpolnitvijo Obrazca dovoljuje in pooblašča Appoteko, da v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo zbira, vodi, obdeluje in shranjuje njegove podatke, ki izhajajo iz uporabe Shopamine.

Uporabnik z izpolnitvijo Obrazca soglaša z obdelavo osebnih podatkov in izjavlja, da je seznanjen z obdelavo osebnih podatkov za potrebe Appoteke (obdelava za potrebe Appoteke; za izvrševanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz uporabe Shopamine; za namene neposrednega trženja s strani Appoteke; za namene obveščanja o novostih storitev in/ali produktov, ki jih nudi in/ali trži Appoteka), s podatki o upravljavcu baze osebnih podatkov (APPOTEKA, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o., Teslova ulica 30, Ljubljana), z uporabnikom teh podatkov (enako Appoteka), z dejstvom, da daje te podatke na podlagi zakonov in predpisov ter prostovoljno in brez posledic, če odkloni dajanje tistih podatkov, ki po zakonu niso obvezni, če pa odkloni dajanje tistih podatkov, ki so po zakonih ali predpisih obvezni, Appoteka zavrne uporabo Shopamine oz. takoj enostransko odstopi od nudenja vseh storitev Shopamine, nadalje, da je seznanjen z naslednjimi pravicami: od upravljavca osebnih podatkov zahtevati vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov, potrditev, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, vpogledati v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter jih prepisati ali kopirati ter s pravico, da mu upravljavec posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, da se mu posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen, dobiti informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave, dobiti informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter soglaša, da se njegova v Obrazcu navedena elektronska pošta uporablja za namene neposrednega trženja s strani Appoteke ter soglaša, da ga na navedeni naslov in telefonsko številko Appoteka obvešča o novostih in ostalih tržnih vsebinah.

Soglasje iz prejšnjega odstavka je za vsakega Nakupovalca dolžan pridobiti Trgovec.

3. člen

Vsakemu Uporabniku in Nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe Shopamine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”). Strežniki Appoteke samodejno zbirajo podatke o tem kako Uporabnik in Nakupovalec uporabljata Shopamine ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki Appoteke shranjujejo informacije o uporabi Shopamine, statistične podatke in IP številke Uporabnika in Nakupovalca. Podatke o uporabi Shopamine s strani Nakupovalcev lahko Appoteka uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in razvoju orodij za Trgovca za pomoč pri trženju izdelkov in/ali storitev preko Shopamine.

Posredno lahko Shopamine na osebni računalnik Uporabnika in Nakupovalca shrani tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mest v anonimni obliki. Z zunanjo storitvijo Google Analytics upravlja Google Inc., zato v tem delu velja Pravilnik o zasebnosti Google, ki je dostopen na spletni strani http://www.google.com/policies/privacy/.

Shopamine uporablja tudi vmesnik (t.i. »plugin«) za zunanjo storitev Facebook (facebook.com), s katero upravlja Facebook Inc., zato v tem delu velja Politika zasebnosti Facebook, ki je dostopna na spletni strani http://www.facebook.com/about/privacy/

II. OZNAČITEV REFERENCE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE

4. člen

Trgovec s sprejemom SP v postopku kreiranja računa Shopamine izrecno soglaša:

 1. Da sme Appoteka njegove spletne strani označiti s storitveno znamko Shopamine (“Narejeno s Shopamine”, “Powered by Shopamine” ipd.), ki lahko vključuje tudi povezavo do Domače strani Shopamine (“hyperlink”). Odstranitev te povezave je stvar individualnega dogovora med Trgovcem in Appoteko, razen v primeru, ko Trgovec uporablja eno od brezplačnih oblikovnih predlog.
 2. Da sme Appoteka na svoji spletni strani, na spletni strani Shopamine, v svoji predstavitveni mapi ter v drugih promocijskih in marketinških gradivih navajati Trgovca in spletno trgovino Trgovca ter logotip Trgovca in logotip spletne trgovine Trgovca s povezavo do spletne strani Trgovca in do spletne strani spletne trgovine Trgovca ter ostalih spletnih strani Trgovca kot referenco ves čas, dokler traja poslovno sodelovanje med Appoteko in Trgovcem, razen če je med Appoteko in Trgovcem izrecno pisno dogovorjeno drugače.
 3. Da sme Appoteka s strani Trgovca vnešene podatke o izdelkih in/ali storitvah v sistem Shopamine uporabiti za sestavo nabora podatkov, ki jih sme Appoteka ponuditi kot del storitve Shopamine novim Trgovcem.
 4. Da sme Appoteka v Shopamine in drugje na spletu, v medijih mobilne telefonije, z uporabo spletnih aplikacij in aplikacij mobilne telefonije ter z uporabo novih, trenutno še ne iznajdenih, spletnih trženjskih platform in trženjskih platform mobilne telefonije izvajati vse dovoljene aktivnosti za pospeševanje prodaje njegovih izdelkov in/ali storitev, predvsem sme Appoteka za namen pospeševanja prodaje:
  • uporabljati s strani Trgovca vnešene podatke o izdelkih in/ali storitvah;
  • uporabljati podatke o ravnanju s podatki iz prejšnje alineje, kot npr. iskanje po izdelkih in/ali storitvah s strani Nakupovalcev;
  • prikazovati podatke o izdelkih in/ali storitvah, vključno z osnovno prikazno sliko izdelka in/ali storitve, v primerjalnih prikazih, kot npr. primerjava izdelka in/ali storitve enega Trgovca z izdelkom in/ali storitvijo drugega Trgovca ali primerjava več izdelkov in/ali storitev enega Trgovca med seboj;
  • prikazovati podatke o izdelkih in/ali storitvah, vključno z osnovno prikazno sliko izdelka in/ali storitve, v skupnem iskalniku po vseh izdelkih in/ali storitvah, ki jih ponujajo vse spletne trgovine vseh Trgovcev, ki uporabljajo Shopamine;
  • prikazovati najbolje prodajane izdelke in/ali storitve v posebnih rubrikah ter z navedbo “najbolje prodajano” oz. “best seller” ipd.;
  • prikazovati najbolje ocenjene izdelke in/ali storitve s strani Nakupovalcev v posebnih rubrikah ter z navedbo “najbolje ocenjeno” oz. “best reviewed” ipd.;
  • prikazovati izdelke in/ali storitve z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno v posebnih rubrikah ter z navedbo “ugoden nakup” oz. “best buy” ipd.;
  • distribuirati kataloge izdelkov in/ali storitev preko spletnih socialnih in mobilnih omrežij ali preko drugih spletnih strani in spletnih storitev, kot npr. Facebook, Twitter ipd..

Appoteka za izvajanje aktivnosti za pospeševanje prodaje iz prvega odstavka tega člena Trgovcu ne bo zaračunala nobenih doplačil k Uporabnini, kadar pa bo tako doplačilo nujno zaradi zaračunavanja storitev s strani tretjih oseb, bo Appoteka tovrstno plačljivo pospeševanje prodaje izvajala le ob predhodnem pristanku Tergovca na višino doplačila. Trgovec za izdajo soglasij po prvem odstavku tega člena ni upravičen do nobenih nadomestil ali drugih ugodnosti.

Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, se lahko Appoteka in Trgovec glede teh vprašanj izrecno pisno dogovorita drugače.

III. Dodatek št. 1 k Politiki zasebnosti in Splošnim pogojem uporabe spletne storitve Shopamine

1. člen

V skladu s 157. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 109/2012 – ZEKom-1) poteka dodeljevanje in shranjevanje piškotkov iz 23. člena Splošnih pogojev uporabe spletne storitve Shopamine (v nadaljevanju kot SP) na podlagi privolitve Uporabnika oz. Nakupovalca, ki je dana z začetkom vsakokratne uporabe Shopamine. Piškotke zunanje storitve Google Analytics lahko Uporabnik oz. Nakupovalec ne dovoli.

2. člen

(1) Shopamine omogoča Uporabniku ustrezne rešitve za obveščanje obiskovalcev spletne trgovine v sistemu Shopamine glede dodeljevanja, shranjevanja, dovoljevanja in nastavljanja piškotkov iz 23. člena SP, vendar samo v okviru obstoječe funkcionalnosti Shopamine.

(2) V primerih, ko Uporabnik svoji spletni trgovini v sistemu Shopamine sam doda lastni “javascript” in/ali “widget” in/ali njuno kontrolo prek “plugina”, funkcionalnost iz prejšnjega odstavka za te dodatke ni omogočena in je Uporabnik v tem delu sam odgovoren za obveščanje glede piškotkov iz 23. člena SP.

3. člen

Ta Dodatek št. 1 k SP je v Ljubljani, dne 01.06.2013 sprejel direktor APPOTEKA, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o., Teslova ulica 30, Ljubljana, in začne veljati ter se uporabljati z dnem 15.06.2013.

 Zadnja sprememba SP: 27.12. 2016.

© Shopamine. Spletno stran poganja Shopamine. Nastavitve piškotkov

sl En

Ta spletna stran za svoje pravilno delovanje uporablja piškotke.  Ti piškotki ne shranjujejo osebnih podatkov.  Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

Več informacij
×
Politika piškotkov za spletno mesto Shopamine

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, ki jih strežnik pošlje uporabnikovemu brskalniku med pregledovanjem spletne strani. Prejeti piškotek se nato namesti na napravo (računalnik, tablica, pametni telefon), s katero brskamo po spletni strani.

Spletne strani uporabljajo različne tipe piškotkov.

 1. Spletna stran uporablja piškotke, ki so nujni za osnovno delovanje strani in med drugim omogoča uporabniku dodajanje izdelka v košarico, prehod na zaključek nakupa itd.
 2. Spletna stran uporablja piškotke za zbiranje informacij o uporabi strani. Ti piškotki za sledenje omogočajo analizo obiskov in pregledane vsebine. Ti piškotki so anonimni in ne omogočajo sledenja specifično identificiranih uporabnikov.
 3. Spletna stran uporablja piškotke, ki omogočajo anaonimno sledenje informacij. Ti piškotki za oglaševanje so v uporabi za prilagoditev našega oglaševanja vašim potrebam.

Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite s klikom na povezavo v nogi te strani.

Vaše nastavitve

Ti piškotki so vedna omogočeni in so nujni za osnovno delovanje spletne strani. Torej piškotki, ki si vas zapominjo, da boste lahko nemoteno brskali po spletnih straneh. V to skupino sodijo piškotki, ki so uporabljeni za to, da si spletno mesto zapomni vaš vnos v spletne obrazce, nakupovalno košarico ipd. Obvezni so, saj, med drugim, zagotavljajo varnost in tako preprečujejo zlorabe sistemov.

Ti analitični piškotki nam omogočajo, da z uporabo anonimnega sledenja izboljšamo funkcionalnost strani. Prav tako nam omogočajo, da lažje identificiramo produkte, ki bi bili za vas zanimivi. V nekaterih primerih je prednost teh piškotkov izboljšanje hitrosti za obdelovanje vaših zahtev, zaznavanje in shranjevanje vaših nastavitev ter pomoč pri povezavi s socialnimi omrežji.Če teh piškotkov ne izberete, so rezultat lahko slabša priporočila in počasnejše delovanje spletnega mesta. Prav tako bo otežena povezava s socialnimi omrežji, kot so Facebook, Twitter, Google+ ipd.

Ti piškotki zbirajo informacije, s katerimi prilagodimo oglaševanje vašemu okusu, preferencam in željam. Te podatke uporablja tako naša spletna stran kot tudi partnerske in druge spletne strani. Zbrani podatki so anonimni in ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, ki ste jih morda delili z nami. Če teh piškotkov ne boste izbrali, bodo morda oglasi, ki jim boste izpostavljeni, manj primerni za vas.